Introduce Screencastify

ณ เวลานี้ หลายๆ ท่านคงจะต้องเปลี่ยนมาสอนออนไลน์แทน การที่จะนัดนักศึกษาทุกคนมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านพร้อมกัน เพื่อทำ Video conference (Synchronous Teaching) กับอาจารย์จะมีความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่มีคอมหรู เน็ตแรงๆ กับเด็กที่ไม่ได้มีฐานะ แล้วการที่ต้องนัดมาเจอกันบ่อยๆ ลุกไปไหนก็ไม่ได้ ท้ายที่สุดจะสู้นั่งเรียนเป็นคลิปสั้นๆ ตามแต่เวลาที่นักเรียนจะสะดวกมาเปิดฟังเอง (Asynchronous Teaching) ไม่ได้ ท่านเองก็คงเป็นเช่นกัน หากต้องมานั่งฟังคลิปยาวๆ เราจะนั่งไม่ติด ลุกไปลุกมา เค้ามีการทดสอบมาแล้วว่าเวลาที่คนทนฟังคลิปหนึ่งคลิปได้ คลิปนั้นจะต้องยาวไม่เกิน 6 นาที อาจารย์วิขอเสนอโปรแกรมทำวีดิโอแบบแชร์หน้าจอพร้อมเว็บแคมแบบอัพขึ้น YouTube หรือ Google Drive ได้ URL ทันที ที่เลือกโปรแกรมนี้มาเพราะ learning curve สั้นกว่าตัดต่อวีดิโอเองมาก แต่จะรวมลิงค์ยังไงให้เป็นคลาส เดี๋ยวมาสอนต่อค่ะ

I would like to introduce a Google Chrome plugin called Screencastify. It is a lightweight program that allows you to record high quality picture of your screen and webcam video clip. It is very easy to upload your video to YouTube or Google Drive by just one button click. Enjoy teaching!

Current Topics in Molecular Biology

2015 Group 2’s Essay:


 

2017 Group 2’s Essay:

Second Floor Ranger’s Essay:

Third Floor Group Essay:


 

What do you want to learn more to master collaborative writing skills?

more.png

1. Scientific papers are not like novels where you have a story line to keep the reader interested. Most of the time, it is the content of your finding that actually draws the reader’s attention to your papers. So you need a good abstract and a meaningful header for each sections to make the reader follows. Failure at this means you cannot even reach any readers who are going to actually read your papers.
2. It is about management. Ajarn Wi’s tips is to use the cloud as your extended brain because with the amount of information we handle each day, it is very hard to memorise these things even a couple years back. (I show them the Graduation Party dessert menu in my laptop via the Evernote.comwith tagging and separate categories). So this… is how my long-term memory have survived.
3. & 5. Flow charts that are often used in my fields are UML diagram. They can be drawn in MicrosoftVisio which are available on Mahidol IT software resource via intranet. It is also a Microsoft package similar to Microsoft Office but has to be downloaded separately.
4. In general English writing class I took, the main idea is normally the leading sentence of the paragraph. Overall main idea is the first paragraph of the piece. Well, in real life… it is not like that. If the writer has his/her own style that doesn’t conform to this rules, such as pick one of your classmates’s section, then the main ideas are scattered.
6. SPSS statistical packages and bioinformatics packages are what I picked on demand. I mean when I need to use it, I get to learn it from demo and examples. With this era, it is easier than before because you can choose by the amount of users and stars. I mean both because if it gets average of five stars and three users i.e. his mom, his aunt and his brother, it is incomparable with 4.2 stars with 3,000 users. Normally, I have downloaded the trial version and played until I liked it, then I think of purchasing the package. Normally, bioinformatics packages I used are free. That is a very nice things about my community anyway.

 

 

feel.pngHow do you feel about collaborative writing with friends?

Ajarn Wi feels that most of you feel stressed out but it is a good start that finally all of you can managed this. As a scientist, we need to juggle our various responsibilities. One of the skills I gradually learned over the years is to prioritise what is important and what is urgent. There are things like writing papers and thesis which they are normally not urgent but it is very important as it determines when you will be graduated. As a scientist, if you work on for years without publishing you will have a problem with the lack of funding as your work was never recognised by the scientific community. Gregor Mendel is the father of Genetics who get recognised only several years after he died because he published his master piece in such an obscured journal. Why not getting the recognition you deserved while you are still able to enjoy it. Nowadays, you can hardly get a high impact work done alone. You need to collaborate, and by this class you learn to writing with closed friends in real time. Combining 5 authors’ sentences in a docx files when all of you have the same deadline is not fun. If you all are typing real-time, then it is getting less confusing than the whole bunches of docx files.

 

 

learnt.png

What skills that you have learned and found that it will be important for you in the future?

I am glad that you all have meet the objective of the course beautifully. Now, you can communicate with your colleagues, multi-tasks, and learned how to read scientific papers. Congratulations to our grown up researchers!

Progress

Early in the day, sky is dull

Just like our courage when beginning.

With progress through the day, it’s shining

Nicest thing happens when the time is ripe.

 

34031540_10156197194410490_1151721529399050240_o

Photos taken by Wi on 31/5/2018 at Petchburi, Thailand

Bored at Work

The road is full of flowers.
Nature awarded you with these prize
Walking to see butterflies…
Free my mind from a tight cubicle
Of dim light & room full of papers,
Computer-generated pollutant,
Block my mind, blur my sight, freeze my hand.
Let’s make plan, see flowers, worth the time.

Non-perfectionism

Once I asked my sis what is best
When my hair is straight or updo
My sis say it is all up to you
Woman do have several styles.

Nothing is the best of all things
We can bring our looks to all types
Today, tomorrow, all those kinds
just what you feel like, do them all.

#philosophyofhairdo #non-perfectionism

Analogy of Drug Target in cartoon

My analogy of cat’s face with drug target such as HIV-protease. What makes them look like a cat? Conserved features (ears and whiskers), and Differential features (eyes and the shape of the face)

Screenshot (4)

Drug is an inhibitor that stop the cat from meowing, such as this Star Corps Trooper helmet.

Screenshot (5)

Let’s see what are possibilities if we are to fit cat’s face with a Star Corps Clone Trooper Helmet

Screenshot (6)

 

Screenshot (7)

Bad target arises when Tom’s picture is in complex because Jerry is there and it is of low resolution

Screenshot (8)

Fluff friend cat called Syri and Garfield looks so common. The colour are the same and they have no special features, and they are promiscuous. If we have enough amount of pictures and they are in the same pose without distortion, it help with the design.

Screenshot (9)

To discriminate them for helmet design, we need to understand their special features. If they are too similar, we may misidentify closely related cats such as the two kitties from Sanrio. It shows the reason why something we are targeting can fit the same models (this may cause drug’s side effects in the case of kinases)

Screenshot (10)

Felix and Sylvester are unique. They are easy for the design of specific helmets for masking them.Screenshot (11)Most of the effort is CRISPR-cas9 is devoted to find a smart synthetic cat or a helmet that can perform our goal to control these mask singers.

 

 

 

Purpose of Life

At night on recliner chair,
Somewhere in quiet corner,
I was thinking and wonder
What is the purpose of life?
It is neither a trip to see God,
Nor a praise on award and prize.
It is the peace of mind
When life is on struggle.
Destination is just one end.
Life happened to be a hassle
Along roads and river of the world,
I puddle and sometimes have to climb
Up to the top of the mount,
Heading south and north and up the sky.
Well rounded experience till we die
Should be used to try to answer:
The great mystery of the earth,
The birth of a new discipline,
The revolutionized way of doctrine,
To imagine quarks to the universe,
To link the molecules to diseases,
To release energy of mother earth,
To cure the incurables and to reverse,
The curse from sickness to healthy lives.
-Wi Tanramluk

Why drug design researchers need MANORAA?

  1. We are in the era with 100,000 protein structures available. Now we need to analyse what the crystallographic community already have rather than predicting probes in the vacuum.
  2. When you know the ligand is bound inside the identifiable PDB crystal structure, it is surely affect that protein and we showed you the associated Ki from peer-review literature. So that is how we build the bridge from structures to precision medicine.
  3. The residues that you want to fish out from the multiple alignment conservation may be there but may not be a must. The atoms that must be there are atoms that stay there and pair up with the ligand most of the time. The residues that causes the change in binding affinities is what you want to fish for selectivity.
  4. What the drug community need is perhaps a linker such as MANORAA to go all the way from ligands to proteins, pathways, SNPs and target human organs plus a bit of help from the collaborative effort from various disciplines.
  5. It is the very first attempt that ligand structures can complement the drug discovery pipeline with mostly experimental data source support to the expression levels.
  6. It works on your phone, tablet, mac and PC so I can browse my drug on the go.
  7. Its ligand superposition function allows you to make programmable code for fragments superposition on the URL so your drug fragment remains anonymous.
  8. It is open and free but we will need to survive on citation.

Reference: MANORAA paper

 

 

Newton and I

เมื่อฉันรู้ว่าเป็นศิษย์ของปรมาจารย์ปู่ Sir Isaac Newton

When I know that my academic genealogy can be traced back to Sir Isaac Newton.

 

C6fHpoMU0AAoUoB

 

 

17thGenerationsToNewton

Old Book Chemistry

Digging through old books from the shelf,
Discovered thyself memory.
Old books have some chemistry
From primary school back then.

I dreamt to reach the star
Thus far seems out of my fence.
My imaginary abstinence
Has happened from so many things.

Out of my familiar zone,
On a few smart phones and my bench,
Distraction that I have befriended
Suck persistence out from my soul.

Is this called a burn out–
When we’re aroused by nothingness?
Should not that be a bless
To access window of the life,

When fire inside was absent
When we don’t want to fight
When mountain seems so high
&Simple life is my medal.